Kategorie: Wszystkie | Ewangelie | Inne pisma Nowego Testamentu | Kanon Nowego Testamentu | Listy apostoł Pawła | Różne | Studium Scripturae anima theologiae
RSS

Studium Scripturae anima theologiae

niedziela, 13 listopada 2011

    

 

   Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię.

1 Mż 1,1

 

 

 

 

  Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo

  A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę jaką ma jedyny Syn od  Ojca, pełne łaski i prawdy.

 

J 1,1.14

 

 

Zachęć swoich znajomych do czytania tego blogu.